Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

demure
9041 704b
Reposted fromoutoflove outoflove
demure
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viasadporn sadporn
demure
7309 21da
Reposted fromemopanda emopanda viaoutoflove outoflove
demure
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaoutoflove outoflove
demure
9754 7708
Reposted fromcalifornia-love california-love
0532 a723 500

1950′s

Reposted fromLittleJack LittleJack viasadporn sadporn
demure
4981 f634 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove
6957 5a1e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutoflove outoflove
demure
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
demure
9993 4cd8 500
demure
6548 9131 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasadporn sadporn
demure
9337 d17a 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
demure
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaoutoflove outoflove

September 11 2017

demure
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
demure
9209 117c 500

September 10 2017

1535 5cc7
Reposted fromnepotism nepotism viapompompom pompompom
7886 a048

“billy’s making a pretty good argument”

demure
2874 d958
demure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl